Nevychladni

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Matúš 24:12 Ježiš, keď sedel na olivovom vrchu a bol tam s učeníkmi sám, rozprával im o znameniach jeho príchodu a konci sveta. Upozorňoval na falošných prorokov i na to, aby…

Publikované