Ako chápať naše ospravedlnenie v Kristovi?

Publikované

Naozaj rozumieš Božiemu ospravedlneniu? Biblia obsahuje viaceré obrazy, alebo motívy, ktorými je vyjadrené akým spôsobom sme boli ospravedlnení. Mnohé z nich slovne používame bez toho, aby sme im rozumeli do hĺbky. Káže Vladimír Šimo.