O nás

Vízia nadácie

Víziou Nadácie LEDka je umocniť kresťanské duchovné a kultúrne pôsobenie organizácií a jednotlivcov. Pracujeme na tom, aby sa kvalitný kresťanský duchovný a kultúrny obsah šíril vo virtuálnom svete, rýchlejšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie, aby bol dostupný vo väčšom meradle.

Poslanie nadácie

a) Podpora rozvíjania duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom digitalizácie a informatizácie duchovnej služby a kultúrnej činnosti cirkevných zborov, para-cirkevných organizácií, kultúrnych inštitúcií. Táto činnosť zahŕňa vývoj softvéru, tvorbu webových stránok, implementácia informačných systémov, analýzy, návrhy riešení, automatizácia, podpora implementačným partnerom, sprostredkovanie služieb. Ďalej konzultácie a poradenstvo, šírenie povedomia o prínosoch digitalizácie a informatizácií v kultúrnom a duchovnom prostredí. 

b) Šírenie kresťanského duchovného a kultúrneho obsahu pomocou digitálnych platforiem ako sú web a sociálne siete.

c) Poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, a iným verejnoprospešným organizáciám.

Riaditeľ Nadácie LEDka

Vladimír Šimo PhD.

Vladimír je profesionálny softvérový vývojár a teológ zároveň. Stojí za myšlienkou digitalizácie cirkvi a neziskoviek a je zakladateľom Nadácie LEDka.