Bohoslužby so živým prenosom

Stretávame sa na bohoslužbách v Piešťanoch v priestoroch Denného centra Svornosť na Vážskej 4 a v Bratislave na Ferienčíkovej 5 v Únik klube na 1. poschodí.

Novšie živé prenosy možno nájsť na našej facebookovej stránke. Zvukový záznam si môžete vypočuť cez náš podcast LEDky.

Staršie prenosy

Kázne naživo z obývačky

Keď sa začala karanténa a obrovské množstvo ľudí zostalo bez možnosti prísť v nedeľu do kostola, povedali sme si, že s tým niečo musíme urobiť. Rozhodli sme sa, že budeme s priateľmi vysielať v nedeľu doobeda duchovný program, ktorý sme nazvali Kázne naživo z obývačky.

Prenos z modlitebného domu Elaion
Modlitba z obývačky
Prenos z Piešťan

Bohoslužby neorganizujeme pod hlavičkou žiadnej cirkvi, je to slobodná, dobrovoľnícka aktivita, ekumenického charakteru, za ktorou stojí skupina nadšencov.
Spočiatku sme dúfali aspoň v malú sledovanosť, avšak reakcia a prijatie veľkým množstvom ľudí nás prekvapili. Pociťujeme záväzok voči každému, kto sleduje naše prenosy zo všetkých končín Slovenska a koho povzbudzujú v týchto neľahkých časoch. Zároveň sa snažíme pomáhať rôznym neziskovým organizáciám a občianskym združeniam dobročinného a misijného charakteru tým, že im vytvárame priestor na informovanie v rámci našich prenosov o potrebách, ktoré majú počas karantény.
Veríme tomu, že to čo teraz začíname, môže mať trvanie presahujúce dobu epidémie, a preto intenzívne pracujeme na zvyšovaní kvality prenosu po všetkých stránkach, aj po duchovnej aj technickej.