Prenosy online bohoslužieb

Novšie živé prenosy možno nájsť na našej facebookovej stránke. Zvukový záznam si môžete vypočuť cez náš podcast LEDky.

 • Ako chápať naše ospravedlnenie v Kristovi?
  Naozaj rozumieš Božiemu ospravedlneniu? Biblia obsahuje viaceré obrazy, alebo motívy, ktorými je vyjadrené akým spôsobom sme boli ospravedlnení. Mnohé z nich slovne používame bez toho, aby sme im rozumeli do hĺbky. Káže Vladimír Šimo.
 • Vstúp znova do tej istej rieky
  Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Človek, ktorý sa vracia ku niečomu, čo opustil si možno vraví: Načo? Viem už, čo ma čaká. Je ešte možné byť niečím prekvapený? Ježiš pre svojich … Read more
 • Aké závažné je pochybovať?
  Pochybovať môže byť prejavom zdravého rozumu a schopnosti myslieť. Na druhej strane pochybovať vo viere môže znamenať oddelenie sa od Boha vo večnosti. Pochybovať znamená žiť v neistote, v strachu a nepokoji. Ježišove stretnutie s … Read more
 • Veľkonočná nedeľa
  Je v kresťanstve potrebná viera v zmŕtvychvstanie? Nestačilo by samotné Ježišovo učenie a morálny príklad?  Káže Vladimír Šimo
 • Za čo sa oplatí zomrieť?
  Veľký piatok je pripomienkou Ježišovej smrti. Touto smrťou aj nám dáva otázku: Za čo sa oplatí zomrieť? Káže Vladimír Šimo

Staršie prenosy

Kázne naživo z obývačky

Keď sa začala karanténa a obrovské množstvo ľudí zostalo bez možnosti prísť v nedeľu do kostola, povedali sme si, že s tým niečo musíme urobiť. Rozhodli sme sa, že budeme s priateľmi vysielať v nedeľu doobeda duchovný program, ktorý sme nazvali Kázne naživo z obývačky.

Prenos z modlitebného domu Elaion
Modlitba z obývačky
Prenos z Piešťan

Bohoslužby neorganizujeme pod hlavičkou žiadnej cirkvi, je to slobodná, dobrovoľnícka aktivita, ekumenického charakteru, za ktorou stojí skupina nadšencov.
Spočiatku sme dúfali aspoň v malú sledovanosť, avšak reakcia a prijatie veľkým množstvom ľudí nás prekvapili. Pociťujeme záväzok voči každému, kto sleduje naše prenosy zo všetkých končín Slovenska a koho povzbudzujú v týchto neľahkých časoch. Zároveň sa snažíme pomáhať rôznym neziskovým organizáciám a občianskym združeniam dobročinného a misijného charakteru tým, že im vytvárame priestor na informovanie v rámci našich prenosov o potrebách, ktoré majú počas karantény.
Veríme tomu, že to čo teraz začíname, môže mať trvanie presahujúce dobu epidémie, a preto intenzívne pracujeme na zvyšovaní kvality prenosu po všetkých stránkach, aj po duchovnej aj technickej.