Keď Boh poodhaľuje budúcnosť

Publikované
Kázeň naživo z obývačky – Keď Boh poodhaľuje budúcnosť

Drahí priatelia, hovoriť o budúcnosti je ošmetná vec. To preto, lebo človek poriadne nevie, aká bude. U Boha je to iné, On vie, čo prinesú neskoršie dni. Ale prezradiť všetko po lopate by bolo príliš zväzujúce. Preto Boh poodhaľuje budúcnosť cez prorokov svojím spôsobom. A to aj tú jej časť, ktorá sa týka Mesiáša. Káže: Vladimír Šimo

Nedeľa 12.decembra 2021