Moc Božieho Slova

LEDka
LEDka
Moc Božieho Slova
Loading
/

Slová nás obklopujú stále….Človek bez slov nemôže fungovať.
Stále komunikujeme medzi sebou a ovplyvňujú nás slová.
Ale aký vplyv môže mať na nás život Božie Slovo?
Na začiatok školského roka bude kázať pedagogička PaedDr. Radka Hladká.
Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužby. Stretávame sa prezenčne v DC Svornosť na Vážskej 4 v Piešťanoch alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Po bohoslužbách je prichystaná Večera Pánova a deti sa stretávajú na detskej besiedke.