Práca a Integrita

LEDka
LEDka
Práca a Integrita
Loading
/

Ako kresťania máme od Boha zadaná prácu. Ako kresťania by sme mali žiť
náš život v integrite – teda to, čomu veríme by sa malo odrážať v tom,
čo robíme. Práca a integrita – ako sa to prepája a kde vidíme v Písme
dobré príklady?

Téma: Práca a integrita

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Dennom centre Svornosť na Vážskej 4 v Piešťanoch alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Pre deti je prichystaná detská besiedka. Po prenose budeme prijímať Večeru Pánovu.
Kázeň: Tomáš Bachmayer