Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Cesta k Skutočnej Slobode

LEDka
LEDka
Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Cesta k Skutočnej Slobode
Loading
/

K pôstu patrí sebazaprenie. Sebazaprenie môže priniesť do nášho života pozitíva, ktoré by sme nezískali inak. Otázka je však či pri sebazaprení nestrácami aj sami seba, alebo či nie je tá cena príliš vysoká. Ako uchopiť sebazaprenie vo svojom živote, aby sme mali z neho úžitok?

Téma: Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Cesta k Skutočnej Slobode

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Únik klube na Ferienčíkovej 5 v Bratislave alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Po bohoslužbách budeme prijímať Večeru Pánovu.
Kázeň: Vladimír Šimo PhD.