Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Keď sebazaprenie nefunguje

LEDka
LEDka
Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Keď sebazaprenie nefunguje
Loading
/

Sebazaprenie je podstatná súčasť cesty za úspechom v akejkoľvek oblasti. Ako už zo slova sebazaprenie vyplýva, zapierame sami seba. A čo keď to moje ja vzdoruje?

Téma: Prekonávanie Úskalí Sebazaprenia: Keď sebazaprenie nefunguje

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Únik klube na Ferienčíkovej 5 v Bratislave alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00.
Kázeň: Vladimír Šimo PhD.