Proroctvo o Trojici: Skryté Tajomstvo Zjavené

LEDka
LEDka
Proroctvo o Trojici: Skryté Tajomstvo Zjavené
Loading
/

Je trochu náročné predstaviť si Božiu Trojicu z praktického hľadiska. V knihe Izaiáš sa však nachádza proroctvo, ktoré predpovedá pôsobenie a spoluprácu Trojice síce tajomným, ale predsa príbehovým spôsobom, ktorému sa dá porozumieť z novej perspektívy. Ako pôsobí Božia Trojica?

Téma: Proroctvo o Trojici: Skryté Tajomstvo Zjavené

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Dennom centre Svornosť na Vážskej 4 v Piešťanoch alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Pre deti je prichystaná detská besiedka a po prenose budeme prijímať Večeru Pánovu
Kázeň: Vladimír Šimo PhD.