Túžba po Božom kráľovstve (2. prosba Otčenáša)

LEDka
Túžba po Božom kráľovstve (2. prosba Otčenáša)
Loading
/

Práve v čase volieb sa zamýšľame ako sa máme, či sa máme lepšie a kto nám zabezpečí, že sa budeme mať lepšie. Túžime po dobrej vláde, ktorá nám prinesie blahobyt, pokoj, spravodlivosť, bezpečie. Áno, priznajme si to, túžime po Božom kráľovstve, ktoré by odstránilo všetky neduhy ľudskej vlády.

Možno aj preto Ježiš učí svojich nasledovníkov, aby sa modlili v druhej prosbe modlitby Pánovej: Príď kráľovstvo Tvoje.

Pokračujeme v sérii o prosbách vzorovej modlitby Otče náš.

Poznámka: Časovanie tejto témy na volebný víkend je nezamýšľané a chceme sa pozrieť na vec v širších súvislostiach ako vždy.

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Únik klube na Ferienčíkovej 5 v Bratislave alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Po bohoslužbe budeme prijímať Večeru Pánovu. Káže: Vladimír Šimo PhD.