Užitočný dobrovoľnícky pracovník

LEDka
LEDka
Užitočný dobrovoľnícky pracovník
Loading
/

Dobrovoľníctvo v sebe nesie obrovský potenciál, ktorý siaha až k samej podstate toho, čo to znamená byť človekom. Otvoriť srdce a pomáhať druhému je všeľudský princíp, ktorý dáva nášmu životu hlbší zmysel.
Mnohé dobré aktivity a služby sa začali dobrovoľnícky. Dobrovoľnícka práca je často jediná nádej pre ohrozené skupiny ľudí, no je kľúčová pre prežitie a fungovanie celej cirkvi.
Čo to naozaj znamená byť dobrovoľníckym pracovníkom?

Téma: Užitočný dobrovoľnícky pracovník

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužby. Stretávame sa prezenčne v DC Svornosť na Vážskej 4 v Piešťanoch alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Pre deti je prichystaná detská besiedka
Káže: Vladimír Šimo PhD.