Neuvoď nás do pokušenia

LEDka
Neuvoď nás do pokušenia
Loading
/

Ako zápasíš s pokušeniami? Aby si dosiahol svoj cieľ, potrebuješ sa vyhnúť tomu, čo ťa zdržuje, rozptyľuje. Ako na to? Pán Ježiš kvôli tomu dokonca vložil prosbu do modlitby Otče náš:
Neuvoď nás do pokušenia
Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužby. Stretávame sa prezenčne v DC Svornosť na Vážskej 4 v Piešťanoch alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Deti sa stretávajú na detskej besiedke. Po bohoslužbách je možnosť prijať Večeru Pánovu. Káže: Vladimír Šimo PhD.