Odpusť nám naše viny

LEDka
Odpusť nám naše viny
Loading
/

Sme dlžníci voči Bohu a zároveň veritelia voči svojim bratom a sestrám. Život by nemohol fungovať, keby sme neplatili svoje záväzky. Boh dáva šancu aby spravodlivosti bolo učinené zadosť a aj na plné odpustenie.

Pokračujeme v sérii o tom ako sa modliť podľa vzoru modlitby Pánovej: Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Srdečne Ťa pozývame na ekumenické bohoslužobné stretnutie. Stretávame sa prezenčne v Únik klube na Ferienčíkovej 5 v Bratislave alebo online v nedeľu v priamom prenose o 10.00. Káže: Vladimír Šimo PhD.